Tong

1.MAR.'2022 , 8.MAR.'2022

Robot Name : Santa Step

5/5
IMG_6806
IMG_6808
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Santa Step
หุ่นยนต์ Santa Claus and Reindeer ตกแต่งให้คล้ายกับ Santa และ Reindeer และโปรแกรมให้ ทั้งสองขยับได้

22.FEB.'2022

Robot Name : Ball Hunter

5/5
IMG_6779
IMG_6780
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

15.FEB.'2022

Robot Name : Mower

5/5
IMG_6763
IMG_6762
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Mower
หุ่นยนต์รถตัดหญ้า โดยจำลองจากรถที่สามารถตัดหญ้าได้ ใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้เริ่มตัด และ หยุดตัด ได้ตามพื้นที่ที่ต้องการ

8.FEB.'2022

Robot Name : Project

5/5
IMG_6742
IMG_6743
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Project
หุ่นยนต์การจำลองการทำงานของ เครื่องทำเครป เป็นผลงานการคิดของนักเรียนเอง ทั้งการออกแบบ และการโปรแกรมหุ่นยนต์

18-19.JAN.'2022

Robot Name : Shifting gear

5/5
IMG_6696
IMG_6697
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Shifting gear
หุ่นยนต์การจำลองการทำงานของ Gear รถ โดยใช้การ ทดเฟือง ดูความเร็วจากการหมุนของล้อ ทำให้เด็กๆ เข้าใจการทำงานของรถยนต์ ด้วยชิ้นส่วนของ Lego

12.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6682
IMG_6683
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Children’s Day Game 
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

4.JAN.'2022

Robot Name : Gun

5/5
IMG_6662
IMG_6663
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Gun
หุ่นยนต์ยิงปืนกล โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง ในการประกอบจะใช้เฟืองเพื่อนเพิ่มความแรงให้การยิง

21.DEC.'2021 , 25.DEC.'2021

Robot Name : Scorpion

5/5
IMG_6659
IMG_6657
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Scorpion
หุ่นยนต์แมงป่อง ใช้ 2 Motor เป็นขา และ อีก Motor เป็นหาง ไว้ต่อยสิ่งกีดขวาง มี Touch Sensor ให้รับรู้ว่า ต่อยโดนสิ่งกีดขวางหรือไม่

14.DEC.'2021

Robot Name : Snake

5/5
IMG_6633
IMG_6634
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Snake
หุ่นยนต์งู โดยออกแบบให้ยืดคอออกมาฉกได้ เมื่อเห็นศัตรู โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจสอบ

7.DEC.'2021

Robot Name : Fast Car

5/5
IMG_6607
IMG_6608
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Fast Car
หุ่นยนต์รถวิ่งเร็ว โดยการทดเฟือง ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้รถวิ่งได้เร็วที่สุด และมีการคำนวนอัตราความเร็วที่ได้จากการทดเฟืองด้วย และเพิ่ม Sound Sensor เพื่อเพิ่มความเร็วให้สอดคล้องกับรถอีกด้วย

30.NOV.'2021

Robot Name : Mouse Trap

5/5
IMG_6578
IMG_6579
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Mouse Trap
หุ่นยนต์ กับดักหนู โดยทำการสร้างกับดัก และทำการเพิ่ม การทดเฟือง เพื่อให้การหนีบของกับดักมีความเร็วมากขึ้น พร้อมด้วยการตั้งโปรแกรมให้ Sensor ทำงานเมื่อมีหนูมากินชีสที่เป็นเหยื่อล่อ

23.NOV.'2021

Robot Name : 4 Wheels Car

5/5
IMG_6542
IMG_6543
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : 4 Wheels Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยการใช้ Motor ในการบังคับให้รถเลี้ยวไปตามทางที่ต้องการได้ ได้เรียนรู้การใช้ Motor เป็น Sensor ได้อีกด้วย

16.NOV.'2021

Robot Name : Beginning Test

5/5
IMG_6542
IMG_6543
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Test Table
หุ่นยนต์ทดสอบ เพื่อเลื่อนระดับ ให้เด็กโปรแกรมให้หุ่นยนต์ไปยังจุดที่กำหนด หากทำได้ก็จะสามารถเลื่อนระดับชั้นได้

9.NOV.'2021

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_6521
IMG_6519
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

2.NOV.'2021

Robot Name : Power Saw

5/5
IMG_6504
IMG_6503
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Power Saw
หุ่นยนต์ เลื่อยตัดกระดาษ น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการทดเฟืองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถตัดกระดาษได้

28.MAR.'2021

Robot Name : Baseball Pitching

5/5
IMG_5103
IMG_5104
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Baseball Pitching
หุ่นยนต์ Baseball Pitching เป็นหุ่นยิง และ ตีลูกบอล โดยจะใช้ Ultrasonic Sensor มองเมือมีลูกบอลมาถึง และจะมี เครื่องยิง โดยใช้ล้อในการ ส่งลูกออกไปได้แรง

21.MAR.'2021

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_5079
IMG_5080
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

14.MAR.'2021

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_5045
IMG_5046
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

7.MAR.'2021

Robot Name : Golf Bot

5/5
IMG_5021
IMG_5022
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Golf Bot
หุ่นยนต์ รถตีกอล์ฟ น้องได้เรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาโปรแกรม โดยให้เด็กๆ ตีลูกบอล 3 ลูก ในการ Run Program ครั้งเดียว จึงต้องใช้ความรอบครอบในการออกแบบโปรแกรม

21.FEB.'2021

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_4970
IMG_4971
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ 

14.FEB.'2021

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_4942
IMG_4943
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

7.FEB.'2021

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_4926
IMG_4918
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

27.DEC.'2020

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_4917
IMG_4918
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

Leave a Reply