Minno

6.FEB.'2022

Robot Name : Dancing Doll

5/5
IMG_6732
IMG_6733
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Dancing Doll
หุ่นยนต์ตุ๊กตาไขลาน โดยจะตั้งโจทย์ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้ Motor 1 ตัวเป็น Sensor เมื่อหมุนแล้ว ให้แสดงผลออกไปอีก Motor เมือทำสำเร็จ จะได้รางวัลเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป หมุนเล่นได้แบบตุ๊กตาไขลานจริง

23.JAN.'2022

Robot Name : 4 Wheels Car

5/5
IMG_6710
IMG_6711
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : 4 Wheels Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยการใช้ Motor ในการบังคับให้รถเลี้ยวไปตามทางที่ต้องการได้ ได้เรียนรู้การใช้ Motor เป็น Sensor ได้อีกด้วย

16.JAN.'2022

Robot Name : Ski Bot

5/5
IMG_6694
IMG_6695
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Ski Bot
หุ่นยนต์ Ski วิ่งวนเป็นวงกลม โดยการทดเฟืองของแต่ละ Ski ไม่เหมือนกัน ทำให้ ไม่สามารถวิ่งได้ นักเรียนต้องหาวิธีแก้ปัญหา ให้ Ski วิ่งได้ต่อไป

9.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6679
IMG_6678
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Children’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

26.DEC.'2021

Robot Name : Folklift

5/5
IMG_6660
IMG_6661
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Folklift
หุ่นยนต์รถยกของ โดยจำลองจากรถ Folklift Truck โดยใช้ 2 Motor ในการขับเคลื่อน และอีก 1 Motor ในการช่วยยก และพา Pallet ที่ใส่ของกลับมาได้ด้วย

19.DEC.'2021

Robot Name : Kicking ball

5/5
IMG_6641
IMG_6642
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Kicking ball
หุ่นยนต์เตะบอล โดยจำลองการหมุนของข้อเข่า และ ข้อเท้า ให้เด็กๆได้คำนวนองศาการหมุนของ Motor และการใช้ระยะห่างให้เหมาะสม

5.DEC.'2021

Robot Name : Ball Color

5/5
IMG_6600
IMG_6599
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Ball Color
หุ่นยนต์รถบังคับด้วยการใส่ลูกบอลสี โดยการใช้ Color Sensor เพื่อการตรวจจับสีของลูกบอล สามารถออกแบบการสั่งงานได้ตามต้องการ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย/ขวา

28.NOV.'2021

Robot Name : Mouse Trap

5/5
IMG_6569
IMG_6570
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Mouse Trap
หุ่นยนต์ กับดักหนู โดยทำการสร้างกับดัก และทำการเพิ่ม การทดเฟือง เพื่อให้การหนีบของกับดักมีความเร็วมากขึ้น พร้อมด้วยการตั้งโปรแกรมให้ Sensor ทำงานเมื่อมีหนูมากินชีสที่เป็นเหยื่อล่อ

14.NOV.'2021

Robot Name : Snake

5/5
IMG_6533
IMG_6534
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Snake
หุ่นยนต์งู โดยออกแบบให้ยืดคอออกมาฉกได้ เมื่อเห็นศัตรู โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจสอบ

7.NOV.'2021

Robot Name : Ball Roller

5/5
IMG_6509
IMG_6510
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Ball Roller
หุ่นยนต์รางลูกบอล โดยต้องทำให้ลูกบอลสามารถวิ่งวนอยู่บนรางได้ โดยการใช้ Ultrasonic Sensor สั่งงงาน Motor ยกลูกบอลได้

31.OCT.'2021

Robot Name : Catapult

5/5
IMG_6501
IMG_6502
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Catapult
หุ่นยนต์เครืองยิงหินโบราณ ใช้ Sound Sensor ในการปล่อยให้ ที่ถ่วงน้ำหนักลงมา ทำให้ที่ยิงสามารถยิงกระสุนออกไปได้

3.APR.'2021

Robot Name : Fast Car

5/5
IMG_5119
IMG_5120
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Fast Car
หุ่นยนต์รถวิ่งเร็ว โดยการทดเฟือง ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้รถวิ่งได้เร็วที่สุด และมีการคำนวนอัตราความเร็วที่ได้จากการทดเฟืองด้วย

27.MAR.'2021

Robot Name : Beginning Test

5/5
IMG_5095
IMG_5094
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Test Table
หุ่นยนต์เดินตามช่องที่กำหนด เป็นการสอบเลื่อนชั้น โดยจะทดสอบว่า เด็กๆสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้เองหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมไปในทางที่ถูกหรือไม่ หากทำภารกิจสำเร็จ ก็จะผ่านไปเรียนในระดับที่ยากขึ้นได้

13.MAR.'2021

Robot Name : Power Saw

5/5
IMG_5038
IMG_5039
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Power Saw
หุ่นยนต์ เลื่อยตัดกระดาษ น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการทดเฟืองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถตัดกระดาษได้

6.MAR.'2021

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_5008
IMG_5009
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

27.FEB.'2021

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_4987
IMG_4988
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

20.FEB.'2021

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_4962
IMG_4963
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

13.FEB.'2021

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_4934
IMG_4935
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

26.DEC.'2020

Robot Name : Baseball Pitching

5/5
IMG_4909
IMG_4910
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Baseball Pitching
หุ่นยนต์ Baseball Pitching เป็นหุ่นยิง และ ตีลูกบอล โดยจะใช้ Ultrasonic Sensor มองเมือมีลูกบอลมาถึง และจะมี เครื่องยิง โดยใช้ล้อในการ ส่งลูกออกไปได้แรง

12.DEC.'2020

Robot Name : Mini Wall-E

5/5
IMG_4870
IMG_4871
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Mini Wall-E
หุ่นยนต์ที่สร้างมาจากตัวการ์ตูน เรื่อง Wall-E โดยให้โจทย์การเดินของ หุ่นยต์หลายๆแบบ เช่น การเดินคล้ายมนุษย์ , การวิ่งคล้ายรถ เป็นต้น

21.NOV.'2020

Robot Name : Project

5/5
IMG_4802
IMG_4803
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Project
หุ่นยนต์ที่เด็กๆคิดขึ้นมาเอง ออกแบบเองทั้งหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม โดยครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้โจทย์เพิ่มเติมเล็กน้อยให้เด็กๆได้เรียนรู้

14.NOV.'2020

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_4773
IMG_4774
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

7.NOV.'2020

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_4743
IMG_4744
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ 

31.OCT.'2020

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_4700
IMG_4701
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

Leave a Reply