O-zone

10.OCT.'18

Robot Name : Spin art

5/5
IMG_1700
IMG_1701
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Spin art
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

1.SEP.'18

Robot Name : Spin art

5/5
IMG_1700
IMG_1701
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Spin art
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

11.AUG.'18

Robot Name : Spider

5/5
IMG_1666
IMG_1667
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Spider
หุ่นยนต์แมงมุม จำลองการเดินของแมงมุม ใช้ 1 มอเตอร์ และโปรแกรมให้สามารถบังคับเดินหน้า / ถอยหลังได้

21.JUL.'18

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_1607
IMG_1608
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

7.JUL.'18

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_1554
IMG_1555
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

16.JUN.'18

Robot Name : Gun Bot

5/5
IMG_1454
IMG_1456
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Gun Bot
หุ่นยนต์ยิงปืน โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง น้องได้เรียนรู้เรื่องมุม จากการใส่ลูกกระสุนหนังยาง ที่ต้องเกี่ยวกับ เฟือง

2.JUN.'18

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_1397
IMG_1398
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

19.MAY.'18

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_1359
IMG_1360
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

1.OCT.'2022

Robot Name : Messenger

5/5
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Challenge Project # Level 1
หุ่นยนต์ส่งของให้ผู้ประภัย Covid-19

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Robot Name : Gun Bot
หุ่นยนต์ยิงปืนกล โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง ในการประกอบจะใช้เฟืองเพื่อนเพิ่มความแรงให้การยิง

Leave a Reply