janice

2.APR.'2022

Robot Name : Shifting gear

5/5
IMG_6844
IMG_6845
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Shifting gear
หุ่นยนต์การจำลองการทำงานของ Gear รถ โดยใช้การ ทดเฟือง ดูความเร็วจากการหมุนของล้อ ทำให้เด็กๆ เข้าใจการทำงานของรถยนต์ ด้วยชิ้นส่วนของ Lego

19.MAR.'2022

Robot Name : Ferris Wheel

5/5
IMG_6844
IMG_6845
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Ferris Wheel
หุ่นยนต์ชิงช้าสวรรค์ โดยการออกแบของนักเรียน ให้เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์ในสวนสนุก และสร้างระบบการใช้งาน โดยการโปรแกรมได้เอง เลือก Sensor ได้ตามต้องการ เป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้งหมด

20.FEB.'2022

Robot Name : Golf bot MV

5/5
IMG_6776
IMG_6778
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Golf bot MV
หุ่นยนต์รถตีกอล์ฟ โดยรถจะค้นหาลูกบอล และนักเรียนสามารถกด Touch Sensor เพื่อให้ตีลงหลุมที่เป็นเป้าหมายได้

5.FEB.'2022

Robot Name : Folklift

5/5
IMG_6731
IMG_6730
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Folklift
หุ่นยนต์รถยกของ โดยจำลองจากรถ Folklift Truck โดยใช้ 2 Motor ในการขับเคลื่อน และอีก 1 Motor ในการช่วยยก และพา Pallet ที่ใส่ของกลับมาได้ด้วย

22.JAN.'2022

Robot Name : Power Saw

5/5
IMG_6708
IMG_6709
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Power Saw
หุ่นยนต์ เลื่อยตัดกระดาษ น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการทดเฟืองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถตัดกระดาษได้

15.JAN.'2022

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_6690
IMG_6691
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

9.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6604
IMG_6680
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Children’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

5.DEC.'2021

Robot Name : Santa Step

5/5
IMG_6604
IMG_6603
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Santa Step
หุ่นยนต์ Santa Claus and Reindeer ตกแต่งให้คล้ายกับ Santa และ Reindeer และโปรแกรมให้ ทั้งสองขยับได้

27.NOV.'2021

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_6566
IMG_6567
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch Sensor ในการควบคุบ โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งออกแบบเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วย

14.NOV.'2021

Robot Name : Touching line

5/5
IMG_6536
IMG_6537
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Touching line
หุ่นยนต์รถนับเส้นดำ โดยติด Light Sensor เพือนับเส้น และมี Touch Sensor เพื่อเป็นใช้เป็นSensor การชนกำแพง โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้การวางแผนให้สามารถผ่านไปยังเส้นดำถัดไปได้

7.NOV.'2021

Robot Name : Spin around

5/5
IMG_6512
IMG_6514
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Spin around
หุ่นยนต์หมุน โดยใช้การทดเฟืองเพื่อเพิ่มความเร็ว โดยจะต้องเหวี่ยงของจากบนหุ่นให้หล่นลงมาทั้งหมดในเวลาที่กำหนด ของน้องเจนิส จะใช้ความดังของเสียงกำหนดความเร็ว ใช้ Sound Sensor เมื่อเสียงดังรถก็จะหมุนเร็วตามไปด้วย

21.MAR.'2021

Robot Name : Dancing Doll

5/5
IMG_5084
IMG_5085
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Dancing Doll
หุ่นยนต์หยิบของจากที่สูง โดยการออกแบบให้มีมือที่รองรับของจากด้านบน และสามารถนำของกลับมาส่งให้ผู้รับได้ โดยใช้ Ultresonic และ Touch Sensor

14.MAR.'2021

Robot Name : Grabber

5/5
IMG_5050
IMG_5049
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Grabber
หุ่นยนต์หยิบของจากที่สูง โดยการออกแบบให้มีมือที่รองรับของจากด้านบน และสามารถนำของกลับมาส่งให้ผู้รับได้ โดยใช้ Ultresonic และ Touch Sensor

28.FEB.'2021 , 7.MAR.'2021

Robot Name : Drawing

5/5
IMG_5024
IMG_5023
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Drawing
หุ่นยนต์วาดรูป โดยจะใส่ปากกาไปกับหุ่นยนต์ โดยการสร้างโปรแกรมให้สามารถวาดรูปได้ตามที่กำหนด จากการเดินของหุ่นยนต์

21.FEB.'2021

Robot Name : Motorcycle

5/5
IMG_4972
IMG_4973
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Motorcycle
หุ่นยนต์จำลอง มอเตอร์ไซด์ โดยให้รถสามารถทรงตัวได้ด้วย 2 ล้อ และโปรแกรมให้วิ่งได้ และยังออกแบบ ที่จับบังคับ ให้เหมือน รถมอเตอร์ไซด์ได้ด้วย

14.FEB.'2021

Robot Name : Kiddy Crab

5/5
IMG_4950
IMG_4951
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Kiddy Crab
หุ่นยนต์จำลองมาจาก ปู โดยการสร้างขา จาก Motor , ตา จาก Light Sensor และโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินได้ คล้ายๆ ปู

10.DEC.'2020

Robot Name : Puppy

5/5
IMG_4865
IMG_4866
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Puppy
หุ่นนยต์ สุนัข โดยใช้ ล้อในการเดิน/วิ่ง และมี Sound Sensor , Ultrasonic Sensor , Touch Sensor นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรม ให้สุนัขทำตามที่ต้องการได้

6.DEC.'2020

Robot Name : Mouse Trap

5/5
IMG_4857
IMG_4858
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Mouse Trap
หุ่นยนต์ กับดักหนู โดยทำการสร้างกับดัก และทำการเพิ่ม การทดเฟือง เพื่อให้การหนีบของกับดักมีความเร็วมากขึ้น พร้อมด้วยการตั้งโปรแกรมให้ Sensor ทำงานเมื่อมีหนูมากินชีสที่เป็นเหยื่อล่อ

27.NOV.'2020

Robot Name : Baseball Pitching

5/5
IMG_4823
IMG_4825
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Baseball Pitching
หุ่นยนต์ Baseball Pitching เป็นหุ่นยิง และ ตีลูกบอล โดยจะใช้ Ultrasonic Sensor มองเมือมีลูกบอลมาถึง และจะมี เครื่องยิง โดยใช้ล้อในการ ส่งลูกออกไปได้แรง

13.NOV.'2020

Robot Name : Kicking ball

5/5
IMG_4767
IMG_4768
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Kicking ball
หุ่นยนต์เตะบอล โดยจำลองการหมุนของข้อเข่า และ ข้อเท้า ให้เด็กๆได้คำนวนองศาการหมุนของ Motor และการใช้ระยะห่างให้เหมาะสม

1.NOV.'2020

Robot Name : Ball Hunter

5/5
IMG_4725
IMG_4724
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Ball Hunter
หุ่นยนต์เก็บบอล และ แยกสีลูกบอลได้ โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการมองบอล และ Color/Light Sensor เพื่อแยกสี และไปส่งยังจุดหมายที่กำหนดได้

25.OCT.'2020

Robot Name : Catapult

5/5
IMG_4684
IMG_4685
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Catapult
หุ่นยนต์เครืองยิงหินโบราณ ใช้ Sound Sensor ในการปล่อยให้ ที่ถ่วงน้ำหนักลงมา ทำให้ที่ยิงสามารถยิงกระสุนออกไปได้

18.OCT.'2020

Robot Name : Ski Bot

5/5
IMG_4648
IMG_4647
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Ski Bot
หุ่นยนต์ Ski วิ่งวนเป็นวงกลม โดยการทดเฟืองของแต่ละ Ski ไม่เหมือนกัน ทำให้ ไม่สามารถวิ่งได้ นักเรียนต้องหาวิธีแก้ปัญหา ให้ Ski วิ่งได้ต่อไป

4.OCT.'2020

Robot Name : Spinart

5/5
IMG_4585
IMG_4587
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Spinart
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

20.SEP.'2020

Robot Name : Follow Black Line (2 Sensors)

5/5
IMG_4513
IMG_4514
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Follow Black Line (2 Sensors)
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor 2 ชิ้น เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ จะมีความแม่นยำมากกว่า การใช้ Light Sensor เพียง 1 ชิ้น

6.SEP.'2020

Robot Name : Snake

5/5
IMG_4442
IMG_4443
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Snake
หุ่นยนต์งู โดยออกแบบให้ยืดคอออกมาฉกได้ เมื่อเห็นศัตรู โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจสอบ

30.AUG.'2020

Robot Name : Ball Roller

5/5
IMG_4410
IMG_4411
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Ball Roller
หุ่นยนต์รถบังคับด้วยการใส่ลูกบอลสี โดยการใช้ Color Sensor เพื่อการตรวจจับสีของลูกบอล สามารถออกแบบการสั่งงานได้ตามต้องการ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย/ขวา

22.AUG.'2020

Robot Name : Ball Color

5/5
IMG_4363
IMG_4364
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Ball Color
หุ่นยนต์รถบังคับด้วยการใส่ลูกบอลสี โดยการใช้ Color Sensor เพื่อการตรวจจับสีของลูกบอล สามารถออกแบบการสั่งงานได้ตามต้องการ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย/ขวา

15.AUG.'2020

Robot Name : Hammer car

5/5
IMG_4326
IMG_4327
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Hammer car
หุ่นยนต์รถทุบ โดยการประกอบหุ่นรถ และมี Motor 1 ชิ้นประกอบค้อน เพื่อใช้ทุบสิ่งของที่ขวางทาง และออกแบบ Remote บังคับรถและบังคับค้อน เพื่อความสะดวกในการทุบ

8.AUG.'2020

Robot Name : Cake

5/5
IMG_4260
IMG_4261
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Cake
หุ่นยนต์ Cake ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง เสียง ที่จะใช้สั่งงาน โดยการทดลองทำโปรแกรมในหลายๆรูปแบบ และให้เรียนรู้เรื่องการสร้างดนตรีโดยใช้ Tone

1.AUG.'2020

Robot Name : Mini Wall-E

5/5
IMG_4222
IMG_4223
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Mini Wall-E
หุ่นยนต์ที่สร้างมาจากตัวการ์ตูน เรื่อง Wall-E โดยให้โจทย์การเดินของ หุ่นยต์หลายๆแบบ เช่น การเดินคล้ายมนุษย์ , การวิ่งคล้ายรถ เป็นต้น

24.JUL.'2020

Robot Name : Balloon fighter

5/5
IMG_4190
IMG_4191
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Balloon fighter
หุ่นยนต์รถ เจาะลูกโป่ง โดยใช้ Ultrasonic ในการมองลูกโป่ง และสั่งงานให้รถถอยหลังชน โดยเด็กๆจะสามารถออกแบบที่เจาะได้ด้วยตัวเอง หากไม่สามารถเจาะแตกได้ คุณครูจะมีเข็มเป็นตัวช่วยในการเจาะ

17.JUL.'2020

Robot Name : 4 Wheels Car

5/5
IMG_4156
IMG_4157
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : 4 Wheels Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยการใช้ Motor ในการบังคับให้รถเลี้ยวไปตามทางที่ต้องการได้ ได้เรียนรู้การใช้ Motor เป็น Sensor ได้อีกด้วย

5.JUL'2020

Robot Name : Fast Car

5/5
IMG_4104
IMG_4105
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Fast Car
หุ่นยนต์รถวิ่งเร็ว โดยการทดเฟือง ที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้รถวิ่งได้เร็วที่สุด และมีการคำนวนอัตราความเร็วที่ได้จากการทดเฟืองด้วย

26.JUN.'2020

Robot Name : Gymnastic

5/5
IMG_4070
IMG_4071
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Gymnastic
หุ่นยนต์ Gymnastic หรือ หุ่นยนต์ตีลังกา โดยการประกอบให้หุ่นสามารถ หมุนตีลังกาได้ แบะใช้แรงเหวี่ยงของ Motor ช่วยให้หุ่นสามารถตีลังการได้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่ององศาการเหวี่ยงของหุ่นยนต์

21.JUN.'2020

Robot Name : Spinart

5/5
IMG_4061
IMG_4062
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Spinart
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

11.MAR.'2020

Robot Name : Challenge

5/5
IMG_3992
IMG_3993
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Challenge
หุ่นยนต์ทำภารกิจตามที่กำหนด

7.MAR.'2020

Robot Name : Gun

5/5
IMG_3966
IMG_3967
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Gun
หุ่นยนต์ยิงปืนกล โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง ในการประกอบจะใช้เฟืองเพื่อนเพิ่มความแรงให้การยิง

29.FEB.'2020

Robot Name : Beginning Test

5/5
IMG_3921
IMG_3922
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Test Table
หุ่นยนต์เดินตามช่องที่กำหนด เป็นการสอบเลื่อนชั้น โดยจะทดสอบว่า เด็กๆสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้เองหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมไปในทางที่ถูกหรือไม่ หากทำภารกิจสำเร็จ ก็จะผ่านไปเรียนในระดับที่ยากขึ้นได้

22.FEB.'2020

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_3872_1
IMG_3873_2
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

15.FEB.'2020

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_3814
IMG_3815
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

1.FEB.'2020

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_3760
IMG_3761
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

25.JAN.'2020

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_3729
IMG_3730
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
4/5

Robot Name :  Challenge Project ส่งของให้บ้านผู้ติดเชื้อ Covid-19
โจทย์คือน้องต้องสร้างหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ส่งของให้ถูกต้องตามสีบ้าน เช่น เมื่อได้รับกล่องพัสดุสีน้ำเงิน ต้องส่งไปยังบ้านสีน้ำเงิน เมื่อครูได้เห็นความพยายามของน้องเจนิสแล้วก็ชื่นใจ น้องสามารถเขียนและแก้ไขโปรแกรมเองได้ เรื่องโปรแกรมไม่มีปัญหา และต้องเพิ่มทักษะด้านการสังเกต การแก้ไขปัญหาในส่วนของ Mechanic อีกนิดนึง เจ๋งเลย

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Robot Name :  หุ่นยนต์จับฉลาก
ปีใหม่แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการจับฉลากของขวัญปีใหม่ Robot4Kids เลยคิดเกมส์ ให้น้องๆ บังคับหุ่นยนต์ไปยังกล่องที่มีหมายเลขซ่อนอยู่ จับมาได้เลขอะไร รับของขวัญวันปีใหม่ไปเลยค่า

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Robot Name : JIRC 2019
น้องเจนิส และทีม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ส่งของใช้ให้ผู้ประสบภัย

9,16.NOV.'19 & 1.DEC.'19

Robot Name : JIRC 2019

5/5
IMG_3487
IMG_3258
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : JIRC 2019
ซ้อมการแข่งขัน JIRC 2019 

26.OCT.'19

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_3196
IMG_3197
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

19.OCT.'19

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_3155
IMG_3156
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch Sensor ในการควบคุบ โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งออกแบบเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วย

5.OCT.'19

Robot Name : Remote car

5/5
IMG_3106
IMG_3107
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name :Remote car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

Leave a Reply