numking

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Robot Name : Dolphin
วันนี้น้องน้ำขิงต่อหุ่นยนต์ปลาโลมา น้องมีสมาธิตั้งใจดีมาก โปรแกรมที่ใช้ค่อนข้างแตกต่างจากเดิม แต่ก็ไม่ยาก เข้าใจว่าการทำงานของหุ่นยนต์ น่าจะกระตุ้นความสนใจได้  

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

JIRC 2019 : Smart Logistic Robot Challenge

น้องน้ำขิงและทีม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้องๆ ได้รับโจทย์ให้ส่งของให้ผู้ประสบภัย โดยตั้งชื่อทีมกันเองว่า Super Star JNC มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม น้องน้ำขิงและทีม ได้อันดับที่ 5 ค่า น่าภูมิใจในความพยายามของเด็กๆ มากๆ คุณครูให้คะแนนทักษะทั้ง 4 ด้านเต็มเลยนะค่า สู้ต่อไปค่า เป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนค่า 

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 100%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

JIRC 2019 : Smart Logistic Robot Challenge

น้องน้ำขิงและทีม เข้าร่วมประกวดโครงงาน หุ่นยนต์ Logistic รักษ์โลก น้องๆ คิดไอเดียสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะรีไซเคิล เนื่องจากปัจจุบันขยะ “พลาสติก” เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน น้องน้ำขิงจึงอยากเห็นประเทศไทย สังคมเรา หมู่บ้านเรา น่าอยู่ จึงสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะรีไซเคิลขึ้น ลองดูผลงานการนำเสนอของน้องๆ ได้จากวีดีโอ เลยค่า เห็นความพยายาม ความตั้งใจ และหมั่นฝึกซ้อมของน้องน้ำขิงแล้ว ต้องยกนิ้วให้เลยค่า 

Leave a Reply