Yuri

5.NOV.'2021

Robot Name : Tug of war With Sound Sensor

5/5
IMG_6507
IMG_6508
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Tug of war With Sound Sensor
หุ่นยนต์ชักกะเย่อ โดยการออกแบบรถให้สามารถดึงคู่ต่อสู้ได้ จำเป็นต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง และการโปรแกรม ให้ใช้ความดังของเสียงกำหนด Power Motor ถ้าใช้เสียงดัง Power ก็จะเยอะตามไปด้วย

29.OCT.'2021

Robot Name : Cake

5/5
IMG_6492
IMG_6490
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name :  Cake
หุ่นยนต์ Cake ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง เสียง ที่จะใช้สั่งงาน โดยการทดลองทำโปรแกรมในหลายๆรูปแบบ และให้เรียนรู้เรื่องการสร้างดนตรีโดยใช้ Tone 

27.OCT.'2021

Robot Name : Gymnastic

5/5
IMG_6484
IMG_6486
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Gymnastic
หุ่นยนต์ Gymnastic หรือ หุ่นยนต์ตีลังกา โดยการประกอบให้หุ่นสามารถ หมุนตีลังกาได้ แบะใช้แรงเหวี่ยงของ Motor ช่วยให้หุ่นสามารถตีลังการได้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่ององศาการเหวี่ยงของหุ่นยนต์ 

1.APR.'2021

Robot Name : Ball Color

5/5
IMG_5113
IMG_5114
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Ball Color
หุ่นยนต์รถบังคับด้วยการใส่ลูกบอลสี โดยการใช้ Color Sensor เพื่อการตรวจจับสีของลูกบอล สามารถออกแบบการสั่งงานได้ตามต้องการ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย/ขวา

25.MAR.'2021

Robot Name : Ball Roller

5/5
IMG_5086
IMG_5087
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Ball Roller
หุ่นยนต์รางลูกบอล โดยต้องทำให้ลูกบอลสามารถวิ่งวนอยู่บนรางได้ โดยการใช้ Ultrasonic Sensor สั่งงงาน Motor ยกลูกบอลได้

18.MAR.'2021

Robot Name : Shifting gear

5/5
IMG_5059
IMG_5060
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Shifting gear
หุ่นยนต์การจำลองการทำงานของ Gear รถ โดยใช้การ ทดเฟือง ดูความเร็วจากการหมุนของล้อ ทำให้เด็กๆ เข้าใจการทำงานของรถยนต์ ด้วยชิ้นส่วนของ Lego

Leave a Reply