Whale

15.OCT.'2022

Robot Name : JIRC 2022

5/5
IMG_7311
IMG_7312
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : JIRC 2022
ฝึกซ้อมสำหรับเตรียมการแข่งขัน JIRC 2022

13.OCT.'2022

Robot Name : JIRC 2022

5/5
IMG_7309
IMG_7310
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : JIRC 2022
ฝึกซ้อมสำหรับเตรียมการแข่งขัน JIRC 2022

10.SEP.'2022

Robot Name : Mower

5/5
IMG_7232
IMG_7233
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Mower
หุ่นยนต์รถตัดหญ้า โดยจำลองจากรถที่สามารถตัดหญ้าได้ ใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้เริ่มตัด และ หยุดตัด ได้ตามพื้นที่ที่ต้องการ

3.SEP.'2022

Robot Name : Crew fighter

5/5
IMG_7208
IMG_7209
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Crew fighter
หุ่นยนต์รถ ต่อสู้ ใช้ Ultrasonic ในการมองเห็น และ ใช้หางในการต่อสู้ โดยมีการทดเฟืองเพื่อให้หางตีได้เร็วขึ้น

27.AUG.'2022

Robot Name : Gun

5/5
IMG_7194
IMG_7193
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 100%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%

Robot Name : Gun
หุ่นยนต์ยิงปืนกล โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง ในการประกอบจะใช้เฟืองเพื่อนเพิ่มความแรงให้การยิง

12.AUG.'2022

Robot Name : Tug of war

5/5
IMG_7173
IMG_7174
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Tug of war
หุ่นยนต์ชักกะเย่อ โดยการออกแบบรถให้สามารถดึงคู่ต่อสู้ได้ จำเป็นต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง และการโปรแกรม 

6.AUG.'2022

Robot Name : Ball Color

5/5
IMG_7149
IMG_7150
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 95%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Ball Color
หุ่นยนต์รถบังคับด้วยการใส่ลูกบอลสี โดยการใช้ Color Sensor เพื่อการตรวจจับสีของลูกบอล สามารถออกแบบการสั่งงานได้ตามต้องการ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย/ขวา

23.JUL.'2022

Robot Name : Ball Hunter

5/5
IMG_7114
IMG_7113
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Ball Hunter
หุ่นยนต์เก็บบอล และ แยกสีลูกบอลได้ โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการมองบอล และ Color/Light Sensor เพื่อแยกสี และไปส่งยังจุดหมายที่กำหนดได้

9.JUL.'2022

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_7095
IMG_7096
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

2.JUL.'2022

Robot Name : Puppy

5/5
IMG_7079
IMG_7080
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Puppy
หุ่นนยต์ สุนัข โดยใช้ ล้อในการเดิน/วิ่ง และมี Sound Sensor , Ultrasonic Sensor , Touch Sensor นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรม ให้สุนัขทำตามที่ต้องการได้

25.JUN.'2022

Robot Name : Hammer car

5/5
IMG_7059
IMG_7060
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Hammer car
หุ่นยนต์รถทุบ โดยการประกอบหุ่นรถ และมี Motor 1 ชิ้นประกอบค้อน เพื่อใช้ทุบสิ่งของที่ขวางทาง และออกแบบ Remote บังคับรถและบังคับค้อน เพื่อความสะดวกในการทุบ

21.MAY.'2022

Robot Name : Ski Bot

5/5
IMG_7015
IMG_7016
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 95%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Ski Bot
หุ่นยนต์ Ski วิ่งวนเป็นวงกลม โดยการทดเฟืองของแต่ละ Ski ไม่เหมือนกัน ทำให้ ไม่สามารถวิ่งได้ นักเรียนต้องหาวิธีแก้ปัญหา ให้ Ski วิ่งได้ต่อไป

7.MAY.'2022

Robot Name : Kicking ball

5/5
IMG_6991
IMG_6993
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Kicking ball
หุ่นยนต์เตะบอล โดยจำลองการหมุนของข้อเข่า และ ข้อเท้า ให้เด็กๆได้คำนวนองศาการหมุนของ Motor และการใช้ระยะห่างให้เหมาะสม

30.APR.'2022

Robot Name : Ball Roller

5/5
IMG_6956
IMG_6957
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Ball Roller
หุ่นยนต์รางลูกบอล โดยต้องทำให้ลูกบอลสามารถวิ่งวนอยู่บนรางได้ โดยการใช้ Ultrasonic Sensor สั่งงงาน Motor ยกลูกบอลได้

23.APR.'2022

Robot Name : Beginning Test / Test Table

5/5
IMG_6928
IMG_6929
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Beginning Test / Test Table
หุ่นยนต์เดินตามช่องที่กำหนด เป็นการสอบเลื่อนชั้น โดยจะทดสอบว่า เด็กๆสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้เองหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมไปในทางที่ถูกหรือไม่ หากทำภารกิจสำเร็จ ก็จะผ่านไปเรียนในระดับที่ยากขึ้นได้

9.APR.'2022

Robot Name : Project Animal

5/5
IMG_6910
IMG_6909
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Project Animal
หุ่นยนต์ที่ออกแบบเองโดยมีโจทย์เป็น สัตว์ ต้องออกแบบและโปรแกรมให้สัตว์นั้นๆ เคลื่อนที่ได้ เสมือนตัวจริง

7.APR.'2022

Robot Name : Golf Bot

5/5
IMG_6906
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Golf Bot
หุ่นยนต์ รถตีกอล์ฟ น้องได้เรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาโปรแกรม โดยให้เด็กๆ ตีลูกบอล 3 ลูก ในการ Run Program ครั้งเดียว จึงต้องใช้ความรอบครอบในการออกแบบโปรแกรม

30.MAR.'2022

Robot Name : Kiddy Crab

5/5
IMG_6876
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Kiddy Crab
หุ่นยนต์จำลองมาจาก ปู โดยการสร้างขา จาก Motor , ตา จาก Light Sensor และโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินได้ คล้ายๆ ปู

26.MAR.'2022

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_6858
IMG_6859
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

12.MAR.'2022

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_6817
IMG_6818
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

5.MAR.'2022

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_6796
IMG_6797
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

26.FEB.'2022

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_6784
IMG_6785
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

19.FEB.'2022

Robot Name : Pitching

5/5
IMG_6768
IMG_6769
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Pitching
หุ่นยนต์ Pitching เป็นหุ่นยิง โดยจะใช้ ล้อในการ ส่งลูกออกไป

12.FEB.'2022

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_6746
IMG_6747
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

5.FEB.'2022

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_6722
IMG_6723
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 65%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

22.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6705
IMG_6704
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Children’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

Leave a Reply