Tama

5.MAR.'2022

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_6798
IMG_6800
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

26.FEB.'2022

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_6781
IMG_6783
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 65%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

19.FEB.'2022

Robot Name : Baseball

5/5
IMG_6766
IMG_6767
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Baseball
หุ่นยนต์ Baseball เป็นหุ่นตีลูกบอล โดยจะใช้ Ultrasonic Sensor ในการมอง เมือมีลูกบอลมาถึง จะตีกลับไป

12.FEB.'2022

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_6750
IMG_6751
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 50%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

Leave a Reply