Sonic

16.OCT.'2022

Robot Name : Beginning Test / Test Table

5/5
IMG_7315
IMG_7316
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Beginning Test / Test Table
หุ่นยนต์เดินตามช่องที่กำหนด เป็นการสอบเลื่อนชั้น โดยจะทดสอบว่า เด็กๆสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้เองหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมไปในทางที่ถูกหรือไม่ หากทำภารกิจสำเร็จ ก็จะผ่านไปเรียนในระดับที่ยากขึ้นได้

1.OCT.'2022

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_7272
IMG_7273
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

17.SEP.'2022

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_7251
IMG_7252
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

27.AUG.'2022

Robot Name : Pitching ball

5/5
IMG_7195
IMG_7196
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Pitching ball
หุ่นยนต์ Pitching เป็นหุ่นยิง โดยจะใช้ ล้อในการ ส่งลูกออกไป

7.AUG.'2022

Robot Name : Golf Bot & Mini Golf

5/5
IMG_7155
IMG_7101
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Golf Bot & Mini Golf
หุ่นยนต์ รถตีกอล์ฟ โปรแกรม และ แก้ไขปัญหาโปรแกรม โดยให้เด็กๆ ตีลูกบอล 3 ลูก ในการ Run Program ครั้งเดียว และ ตีกอล์ฟ โดยให้ประกอบที่ตี และ หลุมกอล์ฟ และโปรแกรมให้ หุ่นสามารถตีลูกได้

30.JUL.'2022

Robot Name : Golf Bot ทำหุ่น

5/5
IMG_7155
IMG_7101
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 50%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Golf Bot
หุ่นยนต์ รถตีกอล์ฟ น้องได้เรียนรู้เรื่องการประกอบหุ่นที่สามารถเคลื่อนที่ไปตีลูกบอลได้

16.JUL.'2022

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_7104
IMG_7101
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

2.JUL.'2022

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_7077
IMG_7078
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

25.JUN.'2022

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_7061
IMG_7062
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

18.JUN.'2022

Robot Name : Mini Wall-E

5/5
IMG_7048
IMG_7047
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Mini Wall-E
หุ่นยนต์ที่สร้างมาจากตัวการ์ตูน เรื่อง Wall-E โดยให้โจทย์การเดินของ หุ่นยต์หลายๆแบบ เช่น การเดินคล้ายมนุษย์ , การวิ่งคล้ายรถ เป็นต้น

21.MAY.'2022

Robot Name : Spin art

5/5
IMG_7021
IMG_7022
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Spin art
หุ่นยนต์แมงมุม จำลองการเดินของแมงมุม ใช้ 1 มอเตอร์ และโปรแกรมให้สามารถบังคับเดินหน้า / ถอยหลังได้

30.APR.'2022

Robot Name : Spider bot

5/5
IMG_6958
IMG_6959
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Spider bot
หุ่นยนต์แมงมุม จำลองการเดินของแมงมุม ใช้ 1 มอเตอร์ และโปรแกรมให้สามารถบังคับเดินหน้า / ถอยหลังได้

Leave a Reply