Pim

4.NOV.'2022

Robot Name : Spin art

5/5
IMG_7364
IMG_7366
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Spin art
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

28.OCT.'2022

Robot Name : Pitching ball (Theme Halloween)

5/5
IMG_7362
IMG_7363
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 95%

Robot Name : Pitching ball
หุ่นยนต์ยิงลูกบอล โดยใช้ ล้อ ในการยิงให้ลูกบอลออกไป และเติมSensor ให้ใช้งานได้ตามคำสั่ง

21.OCT.'2022

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_7331
IMG_7332
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Follow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

30.SEP.'2022

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_7266
IMG_7267
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

16.SEP.'2022

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_7247
IMG_7248
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 65%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

9.SEP.'2022

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_7228
IMG_7229
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 65%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

9.AUG.'2022

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_7161
IMG_7162
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

Leave a Reply