Paul

5.MAR.'2022

Robot Name : Power Saw

5/5
IMG_6801
IMG_6802
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Power Saw
หุ่นยนต์ เลื่อยตัดกระดาษ น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการทดเฟืองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถตัดกระดาษได้

19.FEB.'2022

Robot Name : Ferris Wheel

5/5
IMG_6770
IMG_6771
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Ferris Wheel
หุ่นยนต์ชิงช้าสวรรค์ โดยการออกแบของนักเรียน ให้เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์ในสวนสนุก และสร้างระบบการใช้งาน โดยการโปรแกรมได้เอง เลือก Sensor ได้ตามต้องการ เป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้งหมด

12.FEB.'2022

Robot Name : Gun

5/5
IMG_6754
IMG_6755
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Gun
หุ่นยนต์ยิงปืนกล โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง ในการประกอบจะใช้เฟืองเพื่อนเพิ่มความแรงให้การยิง

5.FEB.'2022

Robot Name : Kicking ball

5/5
IMG_6728
IMG_6729
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Kicking ball
หุ่นยนต์เตะบอล โดยจำลองการหมุนของข้อเข่า และ ข้อเท้า ให้เด็กๆได้คำนวนองศาการหมุนของ Motor และการใช้ระยะห่างให้เหมาะสม

22.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6707
IMG_6706
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Children’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

18.DEC.'2021

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_6640
IMG_6639
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

11.DEC.'2021

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_6629
IMG_6630
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

4.DEC.'2021

Robot Name : Spin Art

5/5
IMG_6595
IMG_6596
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Spin Art
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic 2 ตัว ในการควบคุบ โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic 1 ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Ultrasonic 2 ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ในเอกสารด้วยตัวเอง

27.NOV.'2021

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_6564
IMG_6565
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

Leave a Reply