New

ทักษะการแก้ไขปัญหา 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 85%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 9)

ทักษะการแก้ไขปัญหา 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 8)

ทักษะการแก้ไขปัญหา 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 7)
ได้เรียนรู้การเก็บค่า Array และการเรียงลำดับ Index และใช้ค่าตามลำดับ

ทักษะการแก้ไขปัญหา 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 6)
ให้เด็กๆรู้จักการใช้ Variable ตัวแปรแทนคำสั่งที่ต้องการ และประยุกต์ใช้ตัวแปร ให้โปรแกรมสมบูรณ์

ทักษะการแก้ไขปัญหา 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 5)
ให้เด็กๆรู้จักการสร้าง Variable (ตัวแปร) แทนตัวเลข และ ให้รู้จัก สมการตัวแปร

ทักษะการแก้ไขปัญหา 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 4)
ทบทวนการทำงานของ Loop และ ได้เริ่มเรียนรู้การ สร้างตัวแปร เบื้องต้น

ทักษะการแก้ไขปัญหา 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 3)
เริ่มเรียนเรื่อง Loop คำสั่งที่ยากขึ้น เพื่อทำให้การเดินทางของ Monkey ไปถึงจุดหมาย โดยใช้คำสั่งน้อยที่สุด

ทักษะการแก้ไขปัญหา 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 2)
เด็กๆ จะรู้จักการวางแผนให้เป็นไปตาม Pattern ที่ถูกต้อง และวางแผนให้เป็นระบบมากขึ้น

ทักษะการแก้ไขปัญหา 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
5/5

Learn Coding at Home (CodeMonkey – Part 1 # 1)
เด็กๆจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ออกคำสั่งง่ายๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย และสนุกไปกับการเล่นเกมส์

2.APR.'2021

Robot Name : Mini Wall E

5/5
IMG_5117
IMG_5118
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Mini Wall E
หุ่นยนต์ที่สร้างมาจากตัวการ์ตูน เรื่อง Wall-E โดยให้โจทย์การเดินของ หุ่นยต์หลายๆแบบ เช่น การเดินคล้ายมนุษย์ , การวิ่งคล้ายรถ เป็นต้น

19.MAR.'2021

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_5065
IMG_5066
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน โดยใช้ Touch Sensor กำหนดเพิ่มแรงให้หุ่นยนต์ และออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

13.MAR.'2021

Robot Name : Messenger Bot

5/5
IMG_5041
IMG_5040
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 90%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Messenger Bot
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic 2 ตัว ในการควบคุบ โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic 1 ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Ultrasonic 2 ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

6.MAR.'2021

Robot Name :Gun Bot

5/5
IMG_5011
IMG_5012
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Gun Bot
หุ่นยนต์ยิงปืน โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง น้องได้เรียนรู้เรื่องมุม จากการใส่ลูกกระสุนหนังยาง ที่ต้องเกี่ยวกับ เฟือง

Leave a Reply