Manee

3.FEB.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6716
IMG_6717
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 93%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 90%

Robot Name : Children’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

8.DEC.'2021

Robot Name : Dog Sled

5/5
IMG_6611
IMG_6612
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 95%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 90%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : Dog Sled
หุ่นยนต์สุนัขลากเลื่อน จำลองมาจาก สุนัขลากเลื่อนในหิมะ โดยเด็กๆจะได้ประกอบสุนัขที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ขา และยังต้องแก้ปัญหาให้ สุนัขทั้ง 2 เดินไปในทิศทางเดียวกันด้วย

1.DEC.'2021

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_6580
IMG_6581
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 85%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 85%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch Sensor ในการควบคุบ โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งออกแบบเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วย

10.NOV.'2021

Robot Name : Scorpion

5/5
IMG_4979
IMG_4980
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Scorpion
หุ่นยนต์แมงป่อง ใช้ 2 Motor เป็นขา และ อีก Motor เป็นหาง ไว้ต่อยสิ่งกีดขวาง มี Touch Sensor ให้รับรู้ว่า ต่อยโดนสิ่งกีดขวางหรือไม่

25.FEB.'2021

Robot Name : Kicking ball

5/5
IMG_4979
IMG_4980
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Kicking ball
หุ่นยนต์เตะบอล โดยจำลองการหมุนของข้อเข่า และ ข้อเท้า ให้เด็กๆได้คำนวนองศาการหมุนของ Motor และการใช้ระยะห่างให้เหมาะสม

18.FEB.'2021

Robot Name : Catapult

5/5
IMG_4956
IMG_4957
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Catapult
หุ่นยนต์เครืองยิงหินโบราณ ใช้ Sound Sensor ในการปล่อยให้ ที่ถ่วงน้ำหนักลงมา ทำให้ที่ยิงสามารถยิงกระสุนออกไปได้

8.DEC.'2020

Robot Name : Dolphin

5/5
IMG_4798
IMG_4799
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Dolphin
หุ่นยนต์โลมา โดยการจำลองการว่ายน้ำของโลมา ให้เด็กๆสามารถเขียนโปรแกรมให้ว่ายได้เร็ว/ช้า ตามจินตนาการ

20.NOV.'2020

Robot Name : Lockbox

5/5
IMG_4798
IMG_4799
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Lockbox
หุ่นยนต์หีบสมบัติ โดยการใช้รหัสในการเปิด โดยเด็กๆจะได้ประกอบหีบ และสามารถตั้งรหัสในการปลดล็อกเองได้

27.OCT.'2020

Robot Name : Crocodile

5/5
IMG_4692
IMG_4693
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Crocodile
หุ่นยนต์ จระเข้ โดยออกแบบให้คล้ายกับจระเข้ ใช้ Light Sensor ให้แสงสีแดง เพิ่มความน่ากลัว และให้ปากขยับขึ้นลง หางกระดิกได้

20.OCT.'2020

Robot Name : Cake

5/5
IMG_4659
IMG_4660
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Cake
หุ่นยนต์ Cake ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง เสียง ที่จะใช้สั่งงาน โดยการทดลองทำโปรแกรมในหลายๆรูปแบบ และให้เรียนรู้เรื่องการสร้างดนตรีโดยใช้ Tone

15.OCT.'2020

Robot Name : Snake

5/5
IMG_4618
IMG_4619
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Snake
หุ่นยนต์งู โดยออกแบบให้ยืดคอออกมาฉกได้ เมื่อเห็นศัตรู โดยใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจสอบ

Leave a Reply