Crayon

15.JAN.'2022

Robot Name : Children's Day Game

5/5
IMG_6687
IMG_6686
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 80%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : ฺChildren’s Day Game
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บ Lego โดยการสร้างหุ่นยนต์เป็นรถ ที่สามารถนำ Lego กลับมายังจุดที่กำหนดได้ และมีรางวัลให้กับผู้ชนะตามลำดับ

3.APR.'2021

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_5121
IMG_5122
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 85%

Robot Name : ฺFormula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

28.MAR.'2021

Robot Name : Follow Black Line

5/5
IMG_4928
IMG_4929
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : ฺFollow Black Line
หุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำ โดยใช้ Light Sensor เพื่อเทียบความต่างระหว่าพื้นขาวกับเส้นดำ

7.FEB.'2021

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_4928
IMG_4929
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : ฺMessenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Ultrasonic และ Touch ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Ultrasonic ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย Touch Sensor ทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วยตัวเอง

28.NOV.'2020

Robot Name : Spinart

5/5
IMG_4829
IMG_4830
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 75%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 80%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : ฺSpinart
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

7.NOV.'2020

Robot Name : Baseball

5/5
IMG_4737
IMG_4704
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : ฺBaseball
หุ่นยนต์ Baseball เป็นหุ่นตีลูกบอล โดยจะใช้ Ultrasonic Sensor ในการมอง เมือมีลูกบอลมาถึง จะตีกลับไป

31.OCT.'2020

Robot Name : Sumo

5/5
IMG_4705
IMG_4704
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 75%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Sumo
หุ่นยนต์ต่อสู้โดยการชนกัน ฝึกให้เด็กๆออกแบบหุ่นให้สามารถดันฝ่ายตรงข้ามได้

24.OCT.'2020

Robot Name : Pitching

5/5
IMG_4669
IMG_4670
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 70%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 80%

Robot Name : Pitching
หุ่นยนต์ Pitching เป็นหุ่นยิง โดยจะใช้ ล้อในการ ส่งลูกออกไป

17.OCT.'2020

Robot Name : Tug of war

5/5
IMG_4630
IMG_4629
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 65%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Tug of war
หุ่นยนต์ชักกะเย่อ โดยการออกแบบรถให้สามารถดึงคู่ต่อสู้ได้ จำเป็นต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง และการโปรแกรม ให้ใช้ความดังของเสียงกำหนด Power Motor ถ้าใช้เสียงดัง Power ก็จะเยอะตามไปด้วย

10.OCT.'2020

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_4596
IMG_4597
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 65%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

Leave a Reply