Cha

7.MAY.'17

Robot Name : Messenger

5/5
IMG_9853
IMG_9852
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 86%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Messenger
หุ่นยนต์ส่งเอกสาร น้องใช้ Sound Sensor ในการควบคุม โดยเมื่อไปถึงจุดหมาย Sound Sensor ทำงาน และเมื่อกลับมายังจุดหมาย ก็สั่งให้หยุดได้ พร้อมทั้งออกแบบเพิ่มเติมที่ใส่เอกสารด้วย

2.APR.'17

Robot Name : Tug of war

5/5
IMG_9735
IMG_9731
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 75%

Robot Name : Tug of war
หุ่นยนต์แมงมุม จำลองการเดินของแมงมุม ใช้ 1 มอเตอร์ และโปรแกรมให้สามารถบังคับเดินหน้า / ถอยหลังได้

26.MAR.'17

Robot Name : Spider

5/5
IMG_9698
IMG_9697
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 75%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Spider
หุ่นยนต์แมงมุม จำลองการเดินของแมงมุม ใช้ 1 มอเตอร์ และโปรแกรมให้สามารถบังคับเดินหน้า / ถอยหลังได้

19.MAR.'17

Robot Name : Pitching

5/5
IMG_9666
IMG_9664
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Pitching
หุ่นยนต์ Pitching เป็นหุ่นยิง โดยจะใช้ ล้อในการ ส่งลูกออกไป

5.MAR.'17

Robot Name : Mini Wall-E

5/5
IMG_9578
IMG_9581
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 65%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Mini Wall-E
หุ่นยนต์ที่สร้างมาจากตัวการ์ตูน เรื่อง Wall-E โดยให้โจทย์การเดินของ หุ่นยต์หลายๆแบบ เช่น การเดินคล้ายมนุษย์ , การวิ่งคล้ายรถ เป็นต้น

26.FEB.'17

Robot Name : Formula 1

5/5
IMG_9551
IMG_9552
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 60%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 70%

Robot Name : Formula 1
หุ่นยนต์รถแข่ง จำลองจากรถ Formula 1 ใช้ Motor 3 ตัว และมีการ ทดเฟืองเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอีก

18.FEB.'17

Robot Name : Spinart

5/5
49
spinart
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 59%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 70%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Spinart
หุ่นยนต์จานระบายสี โดยการสร้างฐานและ Motor หมุนจานกระดาษ เด็กๆจะได้สนุกกับการระบายสี

5.FEB.'17

Robot Name : Kiddy Crab

5/5
IMG_9520_2
IMG_9522
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 70%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Kiddy Crab
หุ่นยนต์จำลองมาจาก ปู โดยการสร้างขา จาก Motor , ตา จาก Light Sensor และโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินได้ คล้ายๆ ปู

22.JAN.'17

Robot Name : Power Saw

5/5
42
power saw
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 65%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Power Saw
หุ่นยนต์ เลื่อยตัดกระดาษ น้องจะได้เรียนรู้เรื่องการทดเฟืองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถตัดกระดาษได้

15.JAN.'17

Robot Name : Gun Bot

5/5
IMG_9483
IMG_9484
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 65%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 55%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 60%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Gun Bot
หุ่นยนต์ยิงปืน โดยใช้การกด Touch Sensor ในการยิง น้องได้เรียนรู้เรื่องมุม จากการใส่ลูกกระสุนหนังยาง ที่ต้องเกี่ยวกับ เฟือง

25.DEC.'16

Robot Name : Tractor

5/5
IMG_9457
IMG_9458
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 60%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 55%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Tractor
หุ่นยนต์ รถดันของ น้องๆได้เรียนรู้การโปรแกรมให้สามารถดันของออกจากกรอบสีดำ โดยใช้ Light Sensor ในการหาความต่างของแสงจากเส้นได้ และยังสามารถออกแบบที่ดันได้ด้วยตัวเอง

04.DEC.'16

Robot Name : Bowling

5/5
IMG_9409
IMG_9416
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 55%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 50%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 65%

Robot Name : Bowling
หุ่นยนต์รถโยนโบว์ลิ้ง โดยใช้ 2 Motor เป็นล้อรถ และ 1 Motor เป็นแขนจับลูกบอล น้องได้แข่งขันกับเพื่อนๆ

20.NOV.'16

Robot Name : Remote Car

5/5
IMG_9339
IMG_9342
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 55%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 50%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 60%

Robot Name : Remote Car
หุ่นยนต์รถบังคับ โดยใช้ Touch Sensor ในการบังคับให้รถ เลี้ยวซ้าย/ขวา และน้องยังได้ออกแบบที่เก็บลูกบอลได้เองอีกด้วย โดยครูให้โจทย์ว่าต้องพาลูกบอลไปด้วยโดยไม่หลุดออกมา

06.NOV.'16

Robot Name : Basketball

5/5
IMG_9291
IMG_9292
ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 50%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 50%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 50%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 60%

Robot Name : Basketball
หุ่นยนต์โยนลูกบอล โดนเด็กๆต้องออกแบบมือจับลูกบอลเอง และโปรแกรมให้ Touch Sensor สามารถกดแล้ว โยนลูกบอลลงกล่องได้

Leave a Reply